پیشنهادی موبوفیلم
عناوین ایرانی

جستجوی پیشرفته فیلم

موضوع فیلم درباره سرپرست یک زندان است که سال‎ها حکم اعدام افراد مختلف را انجام میدهد. اما وقتی دستور اعدام زندانی جدیدی را دریافت می‎کند، با احساسات درونی و شیطانی خود مواجه می‎شود که ...

ادامه مطلب / دانلود